Pink Ribbon grootste financier DCIS onderzoek

Pink Ribbon schenkt extra geld voor het DCIS-onderzoek van patholoog Jelle Wesseling van het Antoni van Leeuwenhoek. Hiermee is Pink Ribbon de belangrijkste financier van dit grote onderzoeksproject naar het voorstadium borstkanker.


DCIS staat voor ductaal carcinoom in situ, een afwijking in het borstweefsel waaruit borstkanker kan ontstaan. Maar het is voor vrouwen niet per se slecht nieuws als er een DCIS wordt gevonden. Er zijn namelijk verschillende vormen van DCIS, die niet allemaal even veel kwaad kunnen. Bij laaggradig DCIS is de kans dat dit uitgroeit tot invasieve borstkanker klein. En als dit wel gebeurt, is de tumor vaak goed te behandelen.

Actieve surveillance
Patholoog Jelle Wesseling is daarom een onderzoek gestart waarbij wordt gekeken of vrouwen met zo'n laaggradig DCIS niet beter af zijn met actieve surveillance in plaats van behandeling. De gebruikelijke behandeling bij DCIS is een operatie gevolgd door bestraling. Dit is een behoorlijk ingrijpende procedure, en in het geval van een DCIS die waarschijnlijk toch niet uitgroeit tot borstkanker mogelijk overbodig. Bij actieve surveillance zullen vrouwen met een laag risico DCIS alleen jaarlijks gecontroleerd worden om te kijken of er inderdaad geen tumorgroei ontstaat.

Voorbereidende fase
Het onderzoek van Wesseling zit nu in de voorbereidende fase, en zal naar verwachting rond de jaarwisseling officieel van start gaan. Tijdens de zogenoemde gerandomiseerde klinische studie zal de helft van de deelnemende vrouwen met een laag risico DCIS de gebruikelijke behandeling krijgen, en de andere helft deelnemen aan het actieve surveillance programma. In totaal staat de studie open voor deelname door 1240 patiënten. Met het onderzoek zal worden gekeken of de actieve surveillance inderdaad net zo veilig is als toch meteen behandelen, en wat voor effect deze aanpak zal hebben op de lichamelijke en psychische kwaliteit van leven van de patiënten. Daarbij zal zowel worden gekeken naar het effect op de korte als de lange termijn (10 jaar).

Het DCIS project heeft vanwege het omvangrijke karakter meerdere financiers. Pink Ribbon schonk eerder al bijna 750.000 euro aan dit onderzoek. Daar komt nu nog 246.000 euro bij en daarmee zijn wij de grootste financier van deze belangrijke studie.