Artikel in Trouw

In Trouw van vandaag is een artikel verschenen over Stichting Pink Ribbon. Het principe van hoor en wederhoor is in dit artikel uiterst onzorgvuldig toegepast. Het artikel bevat verschillende onwaarheden, die berusten op de individuele mening van mevrouw Hairwassers. Wij kunnen ons als Stichting en Raad van Toezicht niet herkennen in dit artikel. Wij distantiëren ons hier volledig van.


Het klopt dat de Patiënten Advies Raad begin deze week besloten heeft om terug te treden. Wij verwijzen daarvoor naar het gezamenlijke statement daarover:
http://www.pinkribbon.nl/nieuws/2016/02/08/patiënt...

Omdat Pink Ribbon patiëntenparticipatie belangrijk vindt, zal zij binnen enkele weken bekend maken hoe het patiëntenperspectief binnen de lopende onderzoeksronde geborgd wordt.
In het artikel wordt gesproken over het Bikinirecord. Dit is geen initiatief van Pink Ribbon. De Stichting zou ontvanger zijn van het geld dat opgehaald zou worden met deze fondsenwervende activiteit. Geld dat besteed zou worden aan onderzoek naar Borstkanker. Pink Ribbon heeft zich half december
teruggetrokken als ontvanger van dit geld. Zie ook:
http://www.pinkribbon.nl/nieuws/2015/12/14/pink-ri...