Misbruik naam Pink Ribbon voor actie

Op (o.a.) Facebook benadert ene Peter van Gerwen vrouwen om foto’s te maken voor een actie van/voor Pink Ribbon. Dit doet hij via diverse en steeds wisselende pagina’s. Wij willen met klem benadrukken dat wij deze man niet kennen en dat dit geen actie is van Pink Ribbon dan wel dat wij donaties ontvangen uit deze actie. Gezien de ernst van het misbruik van ons merk/logo onderzoeken wij momenteel welke stappen wij kunnen ondernemen om deze man zo snel mogelijk tot een halt te roepen. Wanneer je door hem wordt benaderd, willen wij je nadrukkelijk adviseren niet op deze actie in te gaan en zo veel mogelijk mensen hiervan op de hoogte te stellen.