Pink Ribbon financiert nieuwe onderzoeken

Pink Ribbon geeft financiering aan nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Hiermee is de financieringsronde van 2015 met het thema ‘Jonge vrouwen met borstkanker’ afgerond. De nieuwe onderzoeken beslaan een breed scala aan thema’s. Zo is er aandacht voor de gemetastaseerde ziekte, voor erfelijke aanleg, uitgezaaide triple negatieve borstkanker en voor het nog in ontwikkeling zijnde immunotherapie. Met de toekenning van de nieuwe onderzoeken komt het totaal aantal onderzoeken en projecten dat Pink Ribbon sinds haar oprichting in 2003 heeft gefinancierd boven de 200 uit. In totaal zijn er nu 50 lopende onderzoeken en projecten, met een totale waarde van ruim 7 miljoen euro.


Toekenningsprocedure
De Stichting ontving circa honderd subsidieaanvragen. Deze zijn beoordeeld door de Wetenschappelijke Advies Raad, internationale referenten (experts op oncologisch gebied) en deinterim adviesraad met patiënten. Zij beoordeelden de aanvragen aan de hand van strenge kwaliteitscriteria, zoals innovativiteit en kwaliteit van het onderzoek, de impact voor de borstkankerpatiënt en de samenwerkingsverbanden met andere centra.
Daarnaast moet het onderzoek passen binnen de doelstelling van Pink Ribbon: een beter en langer leven voor de (ex)borstkankerpatiënt.

Jonge vrouwen met borstkanker
Patiënten en wetenschappers kozen samen het thema voor de financieringsronde: Jonge vrouwen met borstkanker. Dit was tevens ook het onderwerp van de borstkankermaand van vorig jaar. De gelden voor deze nieuwe onderzoeken zijn o.a. verkregen uit de verkoop van de armband, de agenda en diverse evenementen en acties.
Komende weken stellen we de nieuwe onderzoeken aan je voor op onze website en Facebook.

Op www.pinkribbon.nl/onderzoek vind je een overzicht van onderzoeken en projecten die door Stichting Pink Ribbon zijn gefinancierd.