Pink Ribbon geen beneficiant van kalender roeivereniging

In diverse media circuleert het bericht dat Roeivereniging D.R.V. Euros / Herendispuut Magnus een kalender uitbrengt waarbij de opbrengst ten goede komt aan Pink Ribbon. Het klopt dat wij vorige week zijn benaderd om beneficiant te worden van deze kalender. Pink Ribbon heeft schriftelijk laten weten dit niet te willen omdat wij ons als organisatie niet met deze actie willen identificeren. Reden hiervoor is dat de relatie tussen borstkanker en ‘naakt’ (erotisch getinte acties) als kwetsend kan worden ervaren. Pink Ribbon wil dit te allen tijde voorkomen. In alle enthousiasme zijn de heren voortijdig (in afwachting van de aanvraag) de publiciteit gaan zoeken om de kalender te promoten en hebben hierbij onrechtmatig Pink Ribbon als beneficiant genoemd.


Update 19 oktober
Pink Ribbon wordt regelmatig benaderd door individuen en organisaties om iets voor de doelstelling van de Stichting te organiseren. We maken daarbij altijd zorgvuldig de afweging of het een activiteit is die bij ons merk en onze achterban past. De aanvraag om beneficiant te worden van de naaktkalender van de Twentse roeivereniging hebben we afgewezen. Dit doen we niet omdat we iets tegen het initiatief van de aanvragers hebben. Borstkanker is een emotioneel beladen onderwerp, dat verder reikt dan de behandeling van de tumor (een onderwerp dat we ook in onze huidige campagne belichten). We weten dat de relatie tussen naakt (erotisch getinte acties) en borstkanker bij een groot deel van onze achterban (vrouwen met borstkanker) als kwetsend wordt ervaren. Vanzelfsprekend wil Pink Ribbon dit voorkomen.

In alle enthousiasme zijn de heren voortijdig (in afwachting van de aanvraag) de publiciteit gaan zoeken om de kalender te promoten en hebben hierbij onrechtmatig Pink Ribbon als beneficiant genoemd.
Het is voor beide partijen vervelend dat het zo is gelopen. Wij hopen dat de roeiers op korte termijn een passende beneficiant vinden.