1 miljoen euro voor 2 nieuwe onderzoeken

Pink Ribbon kent ruim een miljoen euro toe aan 2 nieuwe projecten op het gebied van borstkankeronderzoek. Zo ontwikkelt prof. Flora van Leeuwen (NKI) een model om voor elke borstkankerpatiënt het risico op hart- en vaatziekten na behandeling vast te stellen. En Esther Lips (NKI) gaat onderzoek doen naar het verbeteren van borstkankerscreening door middel van bloedonderzoek bij jonge hoog-risico patiënten.


Deze toekenning maakt deel uit van een financieringronde waarin KWF 42 miljoen euro toekent aan 73 nieuwe onderzoeken. Pink Ribbon is sinds eind 2016 onderdeel van KWF Kankerbestrijding.
KWF Adviesraad: alleende beste projecten
Voordat KWF overgaat tot financiering van een onderzoeksproject, doorloopt een ingediend projectvoorstel een zorgvuldig beoordelingsproces. Daarin staan 3 criteria centraal: relevantie voor de kankerbestrijding, haalbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit. In deze financieringsronde toetsten 341 oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland de projectvoorstellen aan deze criteria. Mede op basis van hun bevindingen brengt de KWF Adviesraad het uiteindelijke beoordelingsadvies uit aan KWF. De KWF Adviesraad bestaat niet alleen uit toponderzoekers, maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor (ex)patiënten.
Lees het nieuwsbericht op de website van KWF.