Groot deel landelijke richtlijn borstkanker herzien

Een groot deel van de landelijke richtlijn borstkanker is herzien. In de nieuwe richtlijn zijn o.a. nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor mutaties van borstkanker opgenomen. Daarnaast is er meer aandacht voor kwaliteit van leven bij kanker en voor gedeelde besluitvorming met de patiënt. Borstkankervereniging Nederland is betrokken geweest bij de herziening van de richtlijn. Bij alle punten vroegen zij zich af: wat betekent dit voor het leven van de patiënt?


Een paar belangrijke wijzigingen in de nieuwe richtlijn:
* De screeningsadviezen zijn uitgebreid voor nieuwe mutaties in borsttumoren (onder meer CHEK2 en PALB2).
* Er ligt meer nadruk op gedeelde besluitvorming.
* Het locoregionale beleid bij zowel de primaire behandeling als na neoadjuvante therapie en operatie zijn uitgebreid herzien.
* De indicaties voor okselklierdissectie zijn afgezwakt, radiotherapie wordt specifieker gegeven en er zijn meer individuele opties opgenomen.
* Het preventief weghalen van de eierstokken (ovariëctomie) als onderdeel van hormonale therapie wordt niet meer aanbevolen als eerste keus omdat dit ingrijpende en onomkeerbare effecten heeft.
* Er worden aanbevelingen gedaan voor het systemisch beleid bij recidieven.
In de richtlijn staan voor het eerst ook interventies bij seksualiteit, vermoeidheid en de impact van kanker op het gezinsleven

De richtlijn is te lezen op www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl