Minder vaak chemotherapie nodig blijkt uit Amerikaans onderzoek

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat veel vrouwen met de meest voorkomende vorm van borstkanker geen chemotherapie meer hoeven te ondergaan nadat de tumor is verwijderd. Er zijn verschillende tests waarmee artsen kunnen inschatten of chemotherapie nodig is. Vanwege de heftige gevolgen die de therapie kan hebben willen artsen voor ze deze therapie voorschrijven graag weten of de nadelen opwegen tegen de voordelen.


Een voorbeeld van een test, die ook in Nederland wordt gebruikt, is Oncotype DX. Deze Amerikaanse test moet voorspellen hoe groot de kans is dat de tumor binnen een paar jaar weer terugkeert.

Wanneer je laag scoort op de test, hoef je geen chemotherapie te krijgen. Wanneer je hoog scoort wel. Echter, zijn er een hoop vrouwen die tussen deze 2 uitslagen in vallen. Voor hen, de zogenoemde middencategorie, was onduidelijk of chemotherapie wel of niet nodig was.

In het onderzoek, waarvan de resultaten onlangs gepubliceerd zijn in het New Engeland Journal of Medicine, zijn 6711 vrouwen uit de middencatehorie gevolgd. Na 9 jaar bleek dat de overlevingskans van hen die wel chemotherapie hebben gehad 93,8 procent is. De overlevingskans bij de groep vrouwen die geen chemotherapie heeft gehad is 93,9 procent. Geen significant verschil dus.