Nieuwe onderzoeken: okselklieruitzaaiingen en terugkeer borstkanker na hormoontherapie

Uit de opbrengsten van Pink Ribbon worden twee nieuwe projecten gefinancierd. Een onderzoek naar de behandeling van okselklieruitzaaiingen bij borstkanker. En een onderzoek met als uiteindelijk doel een bloedtest ontwikkelen die goed voorspelt of vrouwen een verhoogd risico hebben op terugkeer van borstkanker na de hormoontherapie.


Optimale okseloperatie bij borstkanker
Dit project gaat over de behandeling van okselklieruitzaaiingen bij borstkanker. Deze patiënten (zo’n 2.500 per jaar) krijgen eerst medicijnen. Omdat niet te voorspellen is bij wie de uitzaaiingen daardoor verdwijnen worden uit voorzorg meestal alle okselklieren verwijderd. Dat geeft vaak blijvende klachten zoals vochtophopingen (lymfoedeem) en een beperkte armfunctie. Alternatieven zijn o.a. de schildwachtklier- en de MARI-procedure. Hierbij worden eerst een of enkele klieren onderzocht. Als geen kankercellen te vinden zijn, laat men de resterende klieren met rust. Onduidelijk is echter hoe effectief en veilig deze ingrepen zijn ten opzichte van de directe okselklierverwijdering.

Marjolein Smidt

In de MINIMAX-studie gaat chirurg dr. Marjolein Smidt onderzoeken wat de veiligste okselklieroperatie is met de hoogste kwaliteit van leven. Ze wil weten wat de impact is van een kleinere of grote okseloperatie op de 5- en 10-jaarsoverleving, de kans op terugkeer van okselklieruitzaaiingen en de kwaliteit van leven. Dit moet leiden tot optimale en eenduidige behandeling van okselklieruitzaaiingen bij borstkanker.

Borstkanker betrouwbaar in bloed aantonen ná hormoontherapie
Vrouwen met een hormoongevoelige borsttumor krijgen in de meeste gevallen 5 jaar hormoontherapie. Bij een deel van deze patiënten (15-30%) keert de ziekte na deze periode toch terug. Verlengde hormoontherapie kan dit risico verkleinen, maar het is momenteel niet goed te voorspellen voor wie het veilig is om te stoppen en wie baat zou hebben bij langere behandeling.

Stefan Sleijfer

In dit project gaan prof. Stefan Sleijfer en zijn onderzoeksteam aan het Erasmus MC een nieuwe methode onderzoeken om circulerende tumorcellen (CTC’s) op te sporen in het bloed van patiënten. Deze CTC’s zijn een goede voorspeller voor de terugkeer van de ziekte. Maar de huidige methode om deze cellen te tellen is niet gevoelig genoeg om alle patiënten met een verhoogd risico op te sporen, zo blijkt uit eerder onderzoek. Daarom gaan de onderzoekers testen of dat met een nieuwe methode wel kan. Met als uiteindelijke doel een bloedtest te ontwikkelen die goed voorspelt of vrouwen een verhoogd risico hebben op terugkeer van borstkanker na de hormoontherapie.

Zorgvuldig beoordelingsproces
Elk projectvoorstel dat KWF Kankerbestrijding ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief.
Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én mensen die met kanker te maken hebben vooruit.