Richtlijn borstkanker vernieuwd

De borstkankerzorg in Nederland is de laatste jaren erg veranderd. De focus ligt meer op individuele behandeling en minder behandeling, als dat kan. Door deze nieuwe inzichten is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de richtlijn Borstkanker vernieuwd. Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft meegewerkt aan het herzien van deze richtlijn.


Een aantal belangrijke wijzigingen in de richtlijn zijn: meer aandacht voor individualisering van diagnostiek, behandeling en nazorg, meer nadruk op gedeelde besluitvorming, en uitbreiding van screeningsadviezen voor nieuwe mutaties in borsttumoren (zoals CHEK2 en PALB2). Verder staan er in de richtlijn voor het eerst ook interventies in geval van seksuele problemen en vermoeidheid en is er aandacht voor de impact van kanker op het gezinsleven.