Nieuw onderzoek voorkomen chronische pijn na borstkankerbehandeling

Dankzij onder andere de opbrengsten van de activiteiten in de borstkankermaand kunnen we een nieuw onderzoek financieren. Het gaat om een onderzoek in MaastrichtUMC+ op het gebied van pijn na de borstkankerbehandeling. In dit project onderzoekt prof. Madelon Peters de inzet van online cognitieve gedragstherapie om chronische pijn na de behandeling te voorkomen.


Pink Ribbon is onderdeel van KWF Kankerbestrijding. Op 17 december 2019 maakte KWF bekend dat zij ruim 34 miljoen euro toekent aan 57 nieuwe kankeronderzoeksprojecten.
De projecten beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding: van vroege opsporing van kanker tot chirurgische innovaties en van korte vooronderzoeken tot grootschalige landelijke samenwerkingsverbanden. De toegekende onderzoeken gaan in 2020 van start. Fred Falkenburg, directeur KWF Kankerbestrijding: "Veel dank gaat uit naar onze donateurs en vrijwilligers. Dankzij hen kunnen wij op deze schaal investeren in kankeronderzoek en bijdragen aan betere vooruitzichten voor kankerpatiënten.”

Zorgvuldig beoordelingsproces
Elk projectvoorstel dat KWF ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van patiënten is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit hun perspectief als ervaringsdeskundige.
Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én de patiënt vooruit.