Bevolkingsonderzoeken in fases opgestart

De landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker worden weer gefaseerd opgestart. Vanwege de corona-uitbraak waren deze tijdelijk opgeschort. Het bevolkingsonderzoek borstkanker start, bij voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, per medio juni met uitnodigen.


De landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker worden weer gefaseerd opgestart. Vanwege de corona-uitbraak waren deze tijdelijk opgeschort. Het bevolkingsonderzoek borstkanker start, bij voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, per medio juni met uitnodigen.

Bij de herstart komen als eerste de cliënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen. Het aantal uitnodigingen baseren we steeds op basis van vooral de beschikbare capaciteit in de zorg. Daarom kunnen we minder cliënten uitnodigen dan voor het stopzetten van de bevolkingsonderzoeken. In de loop van de tijd neemt dit naar verwachting weer toe. De bevolkingsonderzoeken en de aansluitende zorg kunnen veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarmee kwam er bij de ziekenhuizen meer ruimte vrij voor zorg rondom het coronavirus. Bij de ziekenhuizen komt er langzaam weer ruimte beschikbaar voor deelnemers die via het bevolkingsonderzoek worden doorverwezen.

Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/bevolkingsonderzoeken-in-fases-herstart

Lees meer: https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/coronavirus/