Alcohol en borstkanker

Alcohol en kanker
- Het is wetenschappelijk bewezen dat alcohol via verschillende mechanismen de kans op kanker verhoogt. (1)
- Ongeveer 3% van de kankersterfte en ongeveer 2% van de kankerincidentie (het aantal nieuwe kankergevallen) is jaarlijks te wijten aan alcoholgebruik.
- Alcohol veroorzaakt kanker van de mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, dikke darm/endeldarm, lever, borst en maag. Van de totale bevolking boven de 18 jaar drinkt 40,1% geen alcohol of maximaal één glas per dag.
- 40% van de volwassenen drinkt maximaal één glas per dag.
- Van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft 45% ooit alcohol gedronken.

Alcohol en borstkanker
- 1 op de 7 vrouwen krijgt in Nederland ooit in haar leven borstkanker.
- Elk jaar krijgen naar schatting 1.000 à 3.000 vrouwen in Nederland borstkanker door alcohol. (1)
- Onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk gaan echter uit van een hoger percentage alcoholgerelateerde borstkanker, namelijk 22%. (2)
- Het risico op borstkanker is al bij één glas alcohol per dag verhoogd. (1)
- Hoe meer iemand drinkt per dag, hoe groter het risico op kanker. Dus ook op borstkanker. (1)
- Het belangrijkste mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt is de hormonale oorsprong van borstkanker. Door alcoholgebruik wordt de oestrogeenspiegel verhoogd, wat het risico op borstkanker verhoogt. (1)
- Het grootste deel van de aan alcohol toe te schrijven sterfgevallen door kanker onder vrouwen wordt veroorzaakt door borstkanker. (1)

Advies KWF Kankerbestrijding (Pink Ribbon is een merk van KWF Kankerbestrijding)
- Zelfs 1 drankje per dag verhoogt je kans op kanker al. Drink daarom het liefst geen alcohol (zie standpunt hierboven).

Campagne
- STAP is begonnen met een campagne over alcohol en borstkanker. 

Bronvermelding:
[1] STAP. Tot welke soort kanker kan alcoholgebruik leiden? Geraadpleegd op 2 augustus 2018. Te raadplegen via: http://www.stap.nl/nl/home/alcohol-en-kanker.html
[2] CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor. 2017. Geraadpleegd op 2 augustus 2018. Te raadplegen via: https://www.volksgezondheidenz...

(laatste update: september 2020)