Alcohol en borstkanker

Alcohol en kanker
Het is wetenschappelijk bewezen dat alcohol via verschillende mechanismen de kans op kanker verhoogt. (1) Ongeveer 3% van de kankersterfte en ongeveer 2% van de kankerincidentie (het aantal nieuwe kankergevallen) is jaarlijks te wijten aan alcoholgebruik. Zelfs 1 drankje per dag verhoogt de kans op kanker al. Drink daarom het liefst geen alcohol.

Alcohol veroorzaakt kanker van de mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, dikke darm/endeldarm, lever, borst en maag. Van de totale bevolking boven de 18 jaar drinkt 40,1% geen alcohol of maximaal één glas per dag.
- 40% van de volwassenen drinkt maximaal één glas per dag.
- Van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft 45% ooit alcohol gedronken.

Alcohol en borstkanker
- 1 op de 7 vrouwen krijgt in Nederland ooit in haar leven borstkanker.
- Elk jaar krijgen naar schatting 1.000 à 3.000 vrouwen in Nederland borstkanker door alcohol. (1)
- Onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk gaan echter uit van een hoger percentage alcoholgerelateerde borstkanker, namelijk 22%. (2)
- Het risico op borstkanker is al bij één glas alcohol per dag verhoogd. (1)
- Hoe meer iemand drinkt per dag, hoe groter het risico op kanker. Dus ook op borstkanker. (1)
- Het belangrijkste mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt is de hormonale oorsprong van borstkanker. Door alcoholgebruik wordt de oestrogeenspiegel verhoogd, wat het risico op borstkanker verhoogt. (1)
- Het grootste deel van de aan alcohol toe te schrijven sterfgevallen door kanker onder vrouwen wordt veroorzaakt door borstkanker. (1)

Bronvermelding:
[1] STAP. Tot welke soort kanker kan alcoholgebruik leiden? Geraadpleegd op 2 augustus 2018. Te raadplegen via: http://www.stap.nl/nl/home/alcohol-en-kanker.html
[2] CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor. 2017. Geraadpleegd op 2 augustus 2018. Te raadplegen via: volksgezondheidenzorg.info

(laatste update: september 2020)