Phyllodes tumor

Een phyllodestumor is een knobbel of zwelling die ontstaat in het bindweefsel van de borst. De tumoren kunnen vanaf een leeftijd van 12 jaar voorkomen, maar het merendeel ontwikkelt zich bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Een belangrijk kenmerk is dat de tumor vaak snel groeit. Deze tumorsoort is erg zeldzaam; minder dan 1% van alle borsttumoren is een phyllodestumor. Bij mannen is het nog zeldzamer, er zijn enkele gevallen bekend van phyllodes prostaattumor.


Soorten tumoren
Er zijn drie soorten phyllodestumoren:

• Goedaardig (benigne)
• Borderline. Deze tumoren hebben een mix van goedaardige en kwaadaardige kenmerken.
• Kwaadaardig (maligne)

Tweederde tot driekwart van de phyllodestumoren zijn goedaardig, 10-25% van de phyllodestumoren zijn kwaadaardig.

Alle vormen van phyllodestumoren hebben de neiging om terug te komen. Goedaardige en borderline tumoren zaaien niet uit, bij kwaadaardige tumoren kan dit echter wel gebeuren. Omdat phyllodestumoren zich niet verspreiden via het lymfesysteem, maar via het bloedvatenstelsel komen de meeste uitzaaiingen voor in de longen.

Vijfjaarsoverleving

Over het algemeen zijn de vooruitzichten na de behandeling van Phyllodes zeer goed. De gemiddelde vijfjaarsoverleving voor de drie soorten samen zijn ruim 98%

Meer lezen en zien? 

phyllodes.net

Contactgroep Phyllodes op Facebook
Besloten groep op Facebook

Youtube kanaal van Contactgroep Phyllodes. Hier vind je o.a. een aantal animaties die in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kankerinstituut zijn gemaakt.