Oorzaken en risicofactoren borstkanker

Wat zijn risicofactoren van borstkanker?

Er wordt vaak gevraagd wat de oorzaak is van borstkanker. Er zijn echter geen duidelijke oorzaken voor borstkanker aan te wijzen. Preventie van borstkanker is nooit helemaal mogelijk. Wel weten we dat er bepaalde risicofactoren bestaan, waarbij levensstijl een belangrijke factor is. Onderstaande opsomming zijn ook risicofactoren van borstkanker.

  • Kort of helemaal geen borstvoeding geven
  • Weinig of geen kinderen krijgen of het krijgen van het eerste kind op latere leeftijd
  • Het slikken van ‘de pil’. Tijdens het gebruik van de pil is het risico licht verhoogd. Het risico neemt weer af na het stoppen met de pil.
  • Langdurig (2 tot 3 jaar) gebruik van hormoonpreparaten tegen overgangsklachten
  • Vroege leeftijd van de eerste menstruatie en late menopauze
  • Erfelijke aanleg kan een oorzaak zijn van borstkanker
  • Weinig lichaamsbeweging
  • Overgewicht tijdens en na de overgang
  • Roken - lees meer
  • Alcoholgebruik - lees meer over de relatie tussen alcohol en (borst)kanker


Wat is normaal? Bekijk je borsten

Borstzelfonderzoek
is een prima manier om je borsten goed te leren kennen. Af en toe borstonderzoek maakt je vertrouwd met je borsten; veranderingen in je borsten merk je dan sneller op. Houdt zo’n verandering langere tijd aan, trek dan aan de bel bij je huisarts. Bedenk dat de meeste borstafwijkingen onschuldig en goedaardig zijn. Blijf je twijfelen, ga dan weer naar de huisarts.

Help Pink Ribbon
In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. De overlevingskansen zijn de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen. Toch sterven er jaarlijks nog meer dan 3.000 mensen aan de ziekte. Steun Pink Ribbon want meer onderzoek is nog steeds hard nodig.

Steun borstkankeronderzoek

Onderzoeken
Pink Ribbon financiert o.a. onderstaande onderzoeken op het gebied van risicofactoren van borstkanker:

* Helpt lichaamsbeweging borstkanker vóór de overgang voorkomen?
* Vroege opsporing van borstkanker met bloed-eiwitonderzoek.

* Lichaamsbeweging en het risico op borstkanker bij jongere vrouwen
.

Meer lezen?
Wat is borstkanker?
Cijfers & feiten over borstkanker
Wat is een mammografie?
Symptomen van borstkanker
Ziekte van Paget