Standpunt MammaPrint

KWF Kankerbestrijding (waar Pink Ribbon onderdeel van is) vindt het van groot belang dat mensen die met kanker te maken krijgen, goed geïnformeerd zijn zodat ze in gesprek met hun behandelend arts bewuste keuzes kunnen maken. Iedere vorm van behandeling kent voor-en nadelen. Ook gaat iedere behandeling met individuele vragen en onzekerheden gepaard.

Bij borstkanker kan technologie zoals de MammaPrint, helpen om afwegingen op het gebied van behandeling en kwaliteit van leven, bespreekbaar te maken. Vervolgens kunnen arts en patiënt in goed overleg behandelkeuzes maken. Het duurt vaak lang voordat innovaties uit onderzoek beschikbaar komen in de dagelijkse praktijk. Dit geldt voor geneesmiddelen maar ook voor sommige diagnostische methoden. KWF kaart dit probleem al sinds 2014 aan bij het ministerie van VWS en andere beleidsmakers.
Zie ook 'Dossier dure geneesmiddelen' van KWF.

KWF roept het Zorginstituut graag op om de beoordelingsmethoden die zij hanteert, zo in te richten dat innovaties goed en zorgvuldig gewogen worden, maar ook sneller bereikbaar kunnen zijn. KWF onderschrijft het verzoek dat patiënten en artsen gedaan hebben aan de zorgverzekeraars. Zij vragen om voortzetting van de zgn. coulanceregeling. Met deze regeling kan technologie zoals de Mammaprint bereikbaar zijn voor alle vrouwen die dat wensen, in overleg met hun behandelend arts.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2018
Pink Ribbon is een label van KWF Kankerbestrijding