Quinty Trustfull is ambassadeur van Pink Ribbon

Quinty Trustfull zet zich op een enorm betrokken wijze in als ambassadeur voor Pink Ribbon. Zij draagt bij aan het realiseren van onze doelstellingen. Dit doet zij door ons te vertegenwoordigen op grote evenementen. Hierbij onderstreept zij het belang van bijvoorbeeld vroege diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker. Wij zijn heel dankbaar voor Quinty's bijdrage!

Waarom kiest Quinty voor Pink Ribbon?

Quinty: "Een organisatie als Pink Ribbon past zo goed bij mij, omdat ik het belangrijk vind dat we op een open en positieve manier omgaan met borstkanker. Zo kunnen we met z'n allen deze verschrikkelijke ziekte te lijf gaan en ervoor zorgen dat er op termijn minder mensen zijn die borstkanker krijgen! Ik hoop dat ik met mijn ambassadeurschap hieraan een steentje kan bijdragen."

"Bij de diagnose borstkanker staat je wereld stil, laat staan bij de diagnose uitgezaaide borstkanker. Ik heb het helaas van dichtbij meegemaakt met mijn moeder en heb haar wanhoop en eenzaamheid gevoeld. Als naaste voel je je dan ook machteloos. Maar ik heb er gelukkig met haar maar ook met vrienden altijd goed over kunnen praten, en dat helpt. Daarom vind ik het mooi dat Stichting Pink Ribbon hieraan aandacht besteedt. Het onderwerp uitgezaaide borstkanker bespreekbaar maken en informatie delen helpt niet alleen de patiënt maar ook de naasten."

Over Quinty
Quinty is o.a. te zien bij RTL als presentatrice van Koffietijd.