De organisatie

Pink Ribbon maakt per 25 oktober 2016 onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon is een eigen merk binnen de KWF organisatie. KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle krijgen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in voor borstkanker.

Pink Ribbon is gevestigd in hetzelfde pand als KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Door heel het land zijn er ook nog tientallen ambassadeurs die zich inzetten voor Pink Ribbon.

Adviesorganen
Op 25 oktober 2016 zijn Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding samengevoegd. De Raad van Toezicht van Pink Ribbon is per 25 oktober 2016 afgetreden. Per 25 oktober 2016 valt Pink Ribbon juridisch onder de KWF organisatie. En zal als zelfstandig merk binnen de KWF organisatie fondsen werven voor borstkankeronderzoek.
Het doelbestedingstraject is vanaf 1 januari 2017 ondergebracht bij de afdeling Doelbesteding van KWF. Dit betekent dat de aan Pink Ribbon verbonden adviesraden - Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en Commissie Psychosociale Zorg (CPZ) - zijn afgetreden. Bestedingen worden voortaan beoordeeld door de KWF Adviesraad.