De organisatie

Update - najaar 2020
Sinds oktober 2016 is Pink Ribbon onderdeel van KWF Kankerbestrijding en zijn de bedrijfsvoeringen samengevoegd. De voorgenomen fusie tussen Stichting Pink Ribbon en stichting KWF Kankerbestrijding is eind december 2020 gerealiseerd. Dat betekent dat Pink Ribbon verder gaat onder de missie van KWF. Qua uitstraling zal duidelijk worden dat Pink Ribbon een onderdeel is van KWF, met daarbij uiteraard de typerende roze kleur en het lintje van Pink Ribbon.
Uiteraard blijft Pink Ribbon zich richten op het financieren van onderzoek en projecten om borstkanker te voorkomen en om de ziekte beter te kunnen behandelen.
Lees meer over Pink Ribbon. 

Oktober 2016:
Pink Ribbon maakt per 25 oktober 2016 onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon is een eigen merk binnen de KWF organisatie. KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle krijgen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in voor borstkanker.

Pink Ribbon is gevestigd in hetzelfde pand als KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.