VriendenLoterij & Pink Ribbon

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. 

Bij de VriendenLoterij maken deelnemers tijdens de wekelijkse Bingotrekking kans op de hoofdprijs van 100.000 euro, en nog vele andere mooie (geld)prijzen. Daarbij hebben deelnemers de mogelijkheid om voor een zelfgekozen maatschappelijke organisatie mee te spelen. Inmiddels spelen 650.000 deelnemers mee voor 46 goede doelen en bijna 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 969 miljoen euro aan goede doelen geschonken. 
www.vriendenloterij.nl

Over de VriendenLoterij Bingo
Bij de VriendenLoterij Bingo spelen ze élke vrijdag om 17:00 uur Bingo op Facebook en Instagram. Alle deelnemers spelen automatisch mee. Er zitten 45 ballen in de VriendenLoterij Bingomachine. Daaruit trekken ze, élke week, onder toeziend oog van de notaris veertig ballen.
Voor elke week ontvang je per lot een unieke Bingokaart. Op vriendenLoterij.nl/speluitleg lees je meer informatie. 
Opzeggen kan op elk gewenst moment. Een lot kost € 14,25- per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar.
Speel bewust 18+.
Meespelen met de VriendenLoterij? Koop een lot!

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij: "Sinds 2009 steunen wij, dankzij onze deelnemers, Pink Ribbon met een jaarlijkse bijdrage. Pink Ribbon is het symbool voor iedereen die met borstkanker te maken krijgt. En dat zijn helaas nog heel veel mensen. Het vergroten van de bewustwording van de risico’s op borstkanker is daarom des te belangrijker."

Dankzij de (deelnemers van de) VriendenLoterij worden onderstaande onderzoeken & projecten (mede)gefinancierd:

 • Moeder zijn en borstkanker krijgen
  Meer dan 25% van de borstkankerpatiënten heeft thuiswonende kinderen. Het omgaan met borstkanker is voor zowel ouders als kinderen een complexe opgave wat kan leiden tot emotionele problemen. Naast de vele veranderingen en emoties die de diagnose voor moeders met zich meebrengt, staan zij ook voor de taak om hun kinderen te informeren over de ziekte en het verloop van de behandelingen. Ook voor kinderen kan het lastig zijn om de zorg voor en over hun moeder in balans te brengen met activiteiten buiten het gezin én met de eigen behoefte aan steun.
 • Fysieke fitheid en welzijn bij uitgezaaide borstkanker
  Sommige patiënten met borstkanker kunnen niet meer genezen. In de tijd die zij nog hebben, volgen ze een behandeling die er op gericht is de ziekte te vertragen. Het behouden van de kwaliteit van leven is van groot belang, maar een moeilijke opgave. Vrouwen die lichamelijk fit zijn, hebben (gemiddeld) minder last van vermoeidheid en een betere kwaliteit van leven. Naast het bewijs voor deze positieve effecten van lichamelijke training, voelen fitte vrouwen zich (gemiddeld) meer ontspannen.
 • Erfo4All; Borstkanker erfelijkheidsonderzoek. Gelijke kansen voor iedereen
  Volgens de huidige richtlijn komen alle patiënten die jonger zijn dan 40 jaar in aanmerking voor een verwijzing naar de klinische genetica. Dit is in Nederland bij ruim 4% van de borstkankerpatiënten het geval. Echter, van de Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten is ruim 25% jonger dan 40 jaar. Toch blijken juist zij aanzienlijk minder naar de klinische genetica te worden verwezen. Met het onderzoek willen we bereiken dat bij alle nieuwe borstkankerpatiënten kort na de diagnose actief wordt nagegaan of zij in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek.
 • Change studie - online therapie voor vermoeidheid na kanker
  Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht na behandeling van borstkanker. Het belemmert het dagelijks functioneren van (ex)-borstkankerpatiënten. Er is een internet therapie ontwikkeld waarbij patiënten door hun doen en denken te veranderen, zelf de vermoeidheid aanpakken.
  Op 24 april 2019 besteedde Koffietijd aandacht aan dit onderzoek. Dr Hans Knoop vertelde over het onderzoek. Ook Anneke zat aan tafel. Zij deed mee aan het onderzoek omdat zij extreem vermoeid was. Dankzij het programma heeft ze wee grip op haar leven. "Ik ben er weer," aldus Anneke.
  Bekijk hier het item.