Samenwerking met andere borstkankerorganisaties

Pink Ribbon werkt samen met een aantal andere organisaties op het gebied van borstkanker.

KWF Kankerbestrijding
Pink Ribbon maakt onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon is een eigen merk binnen de KWF organisatie. KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle brengen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in voor borstkanker.

Amazones
Een internetcommunity voor alle jonge vrouwen met borstkanker, waar zij in alle veiligheid, vrijheid en met respect voor elkaars mening en opvatting informatie kunnen uitwisselen en lotgenoten kunnen treffen. Sinds 2015 maken de Amazones deel uit van Borstkankervereniging Nederland.

Borstkankervereniging Nederland (BVN)
De patiëntenvereniging voor borstkanker- patiënten, erfelijk belasten en naasten. BVN zet zich in voor optimale kwaliteit van zorg voor alle mensen met (ooit)borstkanker en erfelijk belasten, en bevordert een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit doet zij door het inbrengen van het patiëntenperspectief in alle trajecten gericht op kwaliteit van zorg, en door het bevorderen van zelfmanagement. Ook zet BVN zich in voor de screening en follow-up van hoog-risicogroepen zoals mensen met ‘dense breast’ en erfelijk belasten voor borst- en eierstokkanker.

Door ervaringen van patiënten te bundelen en in te zetten, wil BVN: 1. de kwaliteit van de borstkankerzorg verder verbeteren; 2. zelfmanagement van patiënten bevorderen en hen meer regie over het ziekteproces bieden.
BVN krijgt structurele financiële steun van Pink Ribbon om haar activiteiten uit te voeren.

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)
De Borstkanker Onderzoek Groep is de onderzoeksgroep die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren. Het primaire doel is de zorg voor borstkankerpatiënten te optimaliseren.

Mammarosa
Bij migranten en allochtone vrouwen is vaak nog onvoldoende kennis over borstkanker. Mammarosa richt zich specifiek op deze groep. De stichting stimuleert de bespreekbaarheid van de ziekte, geeft informatie in 12 talen – geschreven en gesproken – en organiseert voorlichtingen en lotgenotencontact.

Stichting A Sister's Hope
Een Amerikaans-Nederlands initiatief dat evenementen organiseert en geld ophaalt voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker om levens te redden. De stichting bestaat acht jaar en heeft de afgelopen 7 jaar meer dan 4,3 miljoen euro ingezameld dat naar onderzoek in Nederland is gegaan.

Stichting Jong Borstkanker
Stichting Jong Borstkanker is speciaal voor jonge vrouwen met borstkanker. Om hen te informeren en te helpen bij praktische en sociale problemen.