Screening op borstkanker - thermografie

Momenteel wordt mammografie (röntgenfoto’s van de borsten) toegepast binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. Er is een aantal bedrijven dat thermografie aanbiedt als (pijnloos) alternatief voor screening op borstkanker. Het groeiende aanbod van thermografie kan bij vrouwen de suggestie wekken dat deze methode een goede vervanger van mammografie is.

Ons standpunt
Thermografie is geen vervanging voor een mammografie. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat thermografie effectief is voor screening op borstkanker. Mammografie en thermografie zijn twee verschillende methoden die ook verschillende informatie geven. Tumoren liggen vaak dieper in het borstweefsel. Door de oppervlakkige temperatuurmeting van thermografie is deze methode niet gevoelig genoeg om die tumoren op de sporen, zeker niet in een vroeg stadium.

Voordat thermografie kan worden toegepast in het bevolkingsonderzoek zal er meer bewijs via grootschalig onderzoek moeten zijn dat deze methode werkt. Testeigenschappen zijn daarbij heel belangrijk (zo min mogelijk onnodige ongerustheid en zo min mogelijk gemiste tumoren). Er wordt veel onderzoek gedaan naar andere methodes. Bijvoorbeeld naar minder pijnlijke manieren om borstkanker te ontdekken. KWF/Pink Ribbon volgt de resultaten van deze onderzoeken nauwlettend. De beschikbare informatie over thermografie kan misleidend zijn.
KWF/Pink Ribbon vindt het belangrijk dat vrouwen zich goed laten informeren over de voor- en nadelen van iedere methode zodat ze een goede keuze kunnen maken.
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker is te vinden via de website van RIVM.

Laatst gewijzigd op 13 februari 2017

Pink Ribbon is onderdeel van KWF Kankerbestrijding