Algemeen over Pink Ribbon

1. Wat doet Pink Ribbon?
Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex)borstkankerpatiënt.

2. Sinds wanneer is Pink Ribbon in Nederland actief?
In 2003 is Pink Ribbon opgericht door Borstkankervereniging Nederland (BVN) in samenwerking met Estée Lauder en The American Women’s Club in Den Haag als fondsenwervend orgaan van de Borstkankervereniging Nederland. In 2007 heeft Pink Ribbon zich verzelfstandigd en werkt sindsdien niet langer meer onder de vleugels van BVN. Pink Ribbon maakt per 25 oktober 2016 onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon is een eigen merk binnen de KWF organisatie.
KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle krijgen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in voor borstkanker. Pink Ribbon is gevestigd in hetzelfde pand als KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

3. Heeft Pink Ribbon een CBF keurmerk?
Ja, sinds 2009 heeft Pink Ribbon het CBF keurmerk voor goede doelen.

4. Waarom een roze lintje?
De geschiedenis van het roze lintje begint met een samenwerking tussen Evelyn H. Lauder, Senior Corporate Vice President van The Estée Lauder Companies en Alexandra Penney, destijds de hoofdredacteur van Self Magazine. Alexandra wilde een roze lint op de cover van een special over borstkanker plakken, maar dat was veel te duur. Daarop bood Evelyn aan om de roze linten te verspreiden via alle Estée Lauder verkooppunten, gratis en zonder voorwaarden.
Pink Ribbon heeft het roze lintje en de naam Pink Ribbon in de Benelux als merk geregistreerd en gebruikt dit om fondsen voor borstkankeronderzoek te werven. Dat doen wij samen met zowel bedrijven als particulieren. Met die bedrijven en particulieren worden afspraken gemaakt over het gebruik van onze naam en logo’s en de hoogte van de donatie.

5. Wie is ambassadeur van Pink Ribbon?
Quinty Trustfull
is sinds 2006 ambassadeur en zet zich al jaren met hart en ziel in voor Pink Ribbon. Zij is bekend als presentatrice van o.a. Koffietijd!. Meer dan 10 jaar geleden verloor zij haar moeder door de gevolgen van borstkanker.

6. Hoe kan ik Pink Ribbon steunen?
Je kunt ons steunen door: donateur te worden, een actie te organiseren, een VriendenLoterij-lot te kopen, een schenking te doen, Pink Ribbon in je testament (nalatenschap) op te nemen, een Pink Ribbon artikel te kopen of vrijwilliger te worden.
Ook werft Pink Ribbon donateurs op straat en huis aan huis.
In diverse steden, dorpen en stadscentra zijn teams actief die langs de deuren gaan om donateurs te werven voor Pink Ribbon. Ook kunnen deze teams in stads- en winkelcentra aanwezig zijn. Het werven gebeurt op werkdagen tot 21.00 uur, op zaterdag tot 20.00 uur en op zondag alleen in geopende winkelcentra. De teams dragen Pink Ribbon-kleding en kunnen zich altijd legitimeren door middel van de badge die zij bij zich dragen.
Ook kun je telefonisch benaderd worden met de vraag of je donateur van Pink Ribbon wil worden. Pink Ribbon werkt volgens alle wettelijke bepalingen, zoals het ‘Bel-Me-Niet-Register’.

7. Hoe kan ik een evenement of actie voor Pink Ribbon organiseren?
Op onze actiesite kun je een sponsoractie aanmelden. Als je een evenement wil organiseren, vind je meer informatie op de evenementenpagina. Acties en evenementen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze kun je hier lezen.

8. Kan ik Pink Ribbon helpen zonder financiële steun?
Ja, dat kan ook. Ons doel is zoveel mogelijk geld ophalen om onderzoeken en projecten te financieren. Als vrijwilliger kun je ons daarbij helpen. Ook indien je beperkte tijd hebt, ben je van harte welkom als vrijwilliger.

9. Wat zijn de werkzaamheden van een vrijwilliger?
Vrijwilligers bemannen bijvoorbeeld een Pink Ribbon stand tijdens een evenement, verrichten administratieve werkzaamheden, nemen een cheque in ontvangst, geven een presentatie, geven voorlichting en werven nieuwe vrijwilligers. Ook organiseren een aantal vrijwilligers zelf een evenement waarbij geld wordt ingezameld.

10. Hoe word ik vrijwilliger?
Je kunt vrijwilliger worden door het aanmeldformulier in te vullen. Onze Coördinator vrijwilligers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Naar het aanmeldformulier.

11. Waar kan ik een roze strikje of een Pink Ribbon armband bestellen?
Roze strikjes, de Pink Ribbon armband en andere artikelen kunnen besteld worden in de Pink Ribbon webshop.

12. Waarom kiest Pink Ribbon voor de samenwerking met bedrijven en de verkoop van producten?
De samenwerking met bedrijven is voor Pink Ribbon belangrijk. De donaties uit verkoop van producten vormen de grootste inkomstenbron van Pink Ribbon. Naast fondsenwerving ondersteunen bedrijven ons bij onze communicatie en het verspreiden van onze boodschap. Zo bereiken wij veelal kosteloos heel veel mensen.

13. Borstkankerorganisaties: wie doet wat?
Pink Ribbon werkt samen met een aantal organisaties op het gebied van borstkanker, zoals Borstkankervereniging Nederland, Borstkanker Onderzoek Groep Boog, Stichting Jong Borstkanker en Stichting Mammarosa. Kijk op Samenwerkingen voor meer informatie.
Lees meer over het werk van Borstkankervereniging Nederland.