Fondsenbesteding

1. Wanneer komt een project of onderzoek in aanmerking voor financiële steun van Pink Ribbon?
Een project of onderzoek komt voor financiële steun in aanmerking als het onze doelstellingen helpt realiseren. Een beter en langer leven voor de (ex)borstkankerpatiënt.

2. Hoe worden onderzoeksaanvragen beoordeeld?
Sinds oktober 2016 hebben Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding hun krachten gebundeld. De organisatorische bedrijfsvoering van de beide bedrijven zijn samengevoegd. Pink Ribbon blijft een zelfstandig merk onder KWF maar op bepaalde organisatorische aspecten zal er samengewerkt worden. Zo ook op het gebied van doelbesteding. Subsidie aanvragen op het gebied van borstkankeronderzoek kunnen voortaan worden ingediend bij KWF.
KWF beoordeelt onderzoek puur op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie en wil vervolgens het beste onderzoek financieren. Dat betekent dus dat KWF Kankerbestrijding in principe onderzoek niet selecteert en financiert op het soort kanker waar het op betrekking heeft. KWF kijkt alleen naar de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie van het onderzoek.
Nu KWF het merk Pink Ribbon heeft opgenomen, ontstaat er binnen KWF Kankerbestrijding voor het eerst geoormerkt geld voor het onderzoek naar borstkanker. Het geld dat is opgehaald door en voor Pink Ribbon, wordt door KWF doelgericht aan onderzoek en andere projecten op het gebied van borstkanker besteed. KWF beoordeelt onderzoek puur op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie en wil vervolgens het beste onderzoek financieren. Dat betekent dus dat KWF Kankerbestrijding in principe onderzoek niet selecteert en financiert op het soort kanker waar het op betrekking heeft. KWF kijkt alleen naar de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie van het onderzoek.

3. Waar gaat het geld naar toe?
In het kopje onderzoek in het menu van deze site vind je een overzicht van alle projecten en onderzoeken die financiering kregen van Pink Ribbon.